Podmienky používania

Tieto podmienky používania ustanovujú práva a povinnosti medzi vami ako používateľom a nami ako prevádzkovateľom webovej stránky kajotcasino-sk.top. Prosíme, dôkladne si tieto podmienky prečítajte a porozumite im.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak sa s nimi nesúhlasíte, nemali by ste pokračovať v používaní tejto stránky.

Povolenie na používanie

Poskytujeme vám obmedzené, neexkluzívne a neprenosné povolenie na prístup a používanie tejto webovej stránky s podmienkou, že súhlasíte s týmito podmienkami používania.

Všetky práva k tejto webovej stránke sú vyhradené a vyjadrujeme svoje vlastnícke práva na všetok obsah a materiály na tejto stránke.

  • Zakazuje sa kopírovanie, distribúcia alebo akékoľvek iné neoprávnené používanie obsahu tejto stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
  • Nesmiete vytvárať odkazy na iné webové stránky alebo obsah, ktorý je nezákonný, obscénny, ohrozujúci, hanlivý alebo na iný spôsob nevhodný.

Prístup k tejto webovej stránke sa môže obmedziť, prerušiť alebo zrušiť v každom okamihu podľa našej vlastnej úvahy a bez predošlého upozornenia.

Ochrana osobných údajov

Respektujeme vašu súkromie a ochranu osobných údajov. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, budeme spracovávať v súlade s našou Zásadou ochrany osobných údajov.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov a potvrdzujete, že všetky poskytnuté informácie sú presné a úplné.

Neposkytneme vaše osobné údaje tretej strane bez vášho súhlasu, ak to nie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností alebo zabezpečenie bezpečnosti tejto stránky.

Právne ohraničenie

Táto webová stránka je poskytovaná 'taká, aká je' a nezaručujeme, že bude bezchybná, spoľahlivá alebo priaznivá. Používanie tejto stránky je na vlastné riziko.

  • Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené používaním tejto webovej stránky alebo spoľahlivosťou jej obsahu.
  • Nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním tejto webovej stránky tretím stranám.

Rozlúčka

Tešíme sa, že ste si vybrali webovú stránku kajotcasino-sk.top. Ak budete dodržiavať tieto podmienky používania, budete mať bezproblémový a príjemný zážitok z používania tejto stránky.

Ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa týchto podmienok, neváhajte nás kontaktovať na našej kontaktní adrese nižšie.