Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si vašu dôveru a dodržiavame vaše práva ohľadom ochrany vašich osobných údajov.

Táto Ochrana osobných údajov vysvetľuje, aké informácie zhromažďujeme, akým spôsobom ich používame a chránime. Prosíme vás preto, aby ste si pozorne prečítali tieto informácie. Tým, že používate naše služby, vyjadrujete súhlas s našou Ochranou osobných údajov.

Zbieranie osobných údajov

Keď navštevujete našu webovú stránku, môžeme zhromažďovať niektoré informácie o vás. Patria sem napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje. Tieto informácie nám pomáhajú komunikovať s vami a poskytovať vám naše služby.

Okrem toho môžeme zaznamenávať informácie o vašej interakcii s našou webovou stránkou. Tieto informácie môžu zahŕňať napríklad vašu IP adresu, typ zariadenia, operačný systém, prehliadač, čas strávený na stránke a ďalšie technické informácie.

  • Vaše meno a kontaktné údaje slúžia na osobnú identifikáciu a komunikáciu s vami.
  • Technické informácie nám pomáhajú optimalizovať našu webovú stránku a poskytovať vám lepšie služby.

Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame výlučne na účely, pre ktoré ste nám ich poskytli. Môžeme ich využívať na zlepšenie našich služieb, odosielanie dôležitých informácií a poskytovanie vám personalizovaného obsahu.

Vaše údaje môžeme poskytnúť aj tretím stranám, ktoré nám pomáhajú s poskytovaním našich služieb. V takom prípade sa však vždy zaručujeme, že vaše údaje budú chránené a budú použité v súlade s našimi požiadavkami.

Okrem toho môžeme používať vaše osobné údaje na účely marketingu a reklamy, ak nám na to dáte súhlas. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas a zastaviť tak akékoľvek ďalšie používanie vašich údajov v týchto účeloch.

Bezpečnosť a uchovávanie údajov

Veľmi si zakladáme na vašej bezpečnosti a chrániť vaše osobné údaje. Používame technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo poškodením.

  • Vaše osobné údaje uchovávame iba počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené.
  • Pri uchovávaní vašich údajov dodržiavame platné zákony a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať cez e-mail [email protected]. Radi vám pomôžeme a zodpovieme vaše otázky.

Dúfame, že táto Ochrana osobných údajov vám pomohla lepšie pochopiť, ako pracujeme s vašimi údajmi a akým spôsobom ich chránime. Ďakujeme za dôveru, ktorú nám prejavujete pri používaní našej webovej stránky.